ToString

Resource.ToString method

Geçerli nesneyi temsil eden bir dize döndürür.

public override string ToString()

Geri dönüş değeri

Geçerli nesneyi temsil eden bir dize.

Ayrıca bakınız