Nested

Resource.Nested property

Kaynağın başka bir kaynağın içinde olup olmadığını gösterir, ör. CSS veya SVG kaynağında bulunan yazı tipi kaynağı.

public bool Nested { get; }

Ayrıca bakınız