RenderTrackedChanges

WordProcessingOptions.RenderTrackedChanges property

İzlenen değişikliklerin (revizyonların) oluşturulmasını etkinleştirir.

public bool RenderTrackedChanges { get; set; }

Ayrıca bakınız