Encrypted

FileInfo.Encrypted property

Indikerar att filen är krypterad.

public bool Encrypted { get; set; }

Se även