RenderLayouts

CadOptions.RenderLayouts property

Anger om layouter från CAD-dokument ska renderas.

public bool RenderLayouts { get; set; }

Anmärkningar

Det här alternativet gäller endast för CAD-ritningar som stöder layouterDXF ,DWG ,DWT , ochDWF och ävenDWFX ; Som standard renderas endast modellen.

Se även