DocumentOpenPassword

Security.DocumentOpenPassword property

PDF belgesini açmak için gereken parola.

public string DocumentOpenPassword { get; set; }

Ayrıca bakınız