DocumentOpenPassword

Security.DocumentOpenPassword property

Lösenordet som krävs för att öppna PDF-dokumentet.

public string DocumentOpenPassword { get; set; }

Se även