PermissionsPassword

Security.PermissionsPassword property

İzin ayarlarını değiştirmek için gereken şifre; Bir izin şifresi kullanarak yazdırmayı, değiştirmeyi ve veri çıkarmayı kısıtlayabilirsiniz.

public string PermissionsPassword { get; set; }

Ayrıca bakınız