PermissionsPassword

Security.PermissionsPassword property

Lösenordet som krävs för att ändra behörighetsinställningar; Genom att använda ett behörighetslösenord kan du begränsa utskrift, modifiering och datautvinning.

public string PermissionsPassword { get; set; }

Se även