LeftMargin

WebDocumentOptions.LeftMargin property

Sayfanın sol kenarı ile gövde metninin sol sınırı arasındaki mesafe (puan olarak). Varsayılan değer 5 puntodur.

public float LeftMargin { get; set; }

Ayrıca bakınız