BottomMargin

WebDocumentOptions.BottomMargin property

Sayfanın alt kenarı ile gövde metninin alt sınırı arasındaki mesafe (puan cinsinden). Varsayılan değer 72 puntodur.

public float BottomMargin { get; set; }

Ayrıca bakınız