Width

Page.Width property

JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden genişliği.

public int Width { get; }

Ayrıca bakınız