Height

Page.Height property

JPG veya PNG olarak görüntülerken sayfanın piksel cinsinden yüksekliği.

public int Height { get; set; }

Ayrıca bakınız