Nested

Resource.Nested property

Anger om resursen finns i en annan resurs, t.ex. teckensnittsresurs som finns i CSS- eller SVG-resurs.

public bool Nested { get; }

Se även