EnableOpenTypeFeatures

WordProcessingOptions.EnableOpenTypeFeatures property

Bu seçenek, Arapça, İbranice, Hint alfabeleri, Latin tabanlı veya Kiril tabanlı komut dosyaları oluşturulurken karakter aralığını ve diğer OpenType Özelliklerini etkinleştirir.

public bool EnableOpenTypeFeatures { get; set; }

Ayrıca bakınız