EnableOpenTypeFeatures

WordProcessingOptions.EnableOpenTypeFeatures property

Det här alternativet aktiverar kerning och andra OpenType-funktioner vid rendering av arabiska, hebreiska, indiska skript, latinbaserade eller kyrilliska skript.

public bool EnableOpenTypeFeatures { get; set; }

Se även