Height

Page.Height property

Höjden på sidan i pixlar när den visas som JPG eller PNG.

public int Height { get; }

Se även