Resource

Resource constructor

Skapar ny instans avResource class.

public Resource(string fileName, bool nested)
Parameter Typ Beskrivning
fileName String Resursfilnamn.
nested Boolean Anger om resursen finns i en annan resurs, t.ex. teckensnittsresurs som finns i CSS- eller SVG-resursen.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Kastas närfileName är null eller tom.

Se även