Height

JpgViewOptions.Height property

Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden yüksekliği.

public int Height { get; set; }

Ayrıca bakınız