MaxHeight

JpgViewOptions.MaxHeight property

Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden maksimum yüksekliği.

public int MaxHeight { get; set; }

Ayrıca bakınız