Width

JpgViewOptions.Width property

Çıktı görüntüsünün piksel cinsinden genişliği.

public int Width { get; set; }

Ayrıca bakınız