JpgViewOptions

JpgViewOptions(CreatePageStream)

Yeni örneğini başlatırJpgViewOptions sınıf.

public JpgViewOptions(CreatePageStream createPageStream)
Parametre Tip Tanım
createPageStream CreatePageStream Çıkış sayfası verilerini yazmak için kullanılan akışı başlatan yöntem.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıcreatePageStream boş.

Ayrıca bakınız


JpgViewOptions(CreatePageStream, ReleasePageStream)

Yeni örneğini başlatırJpgViewOptions sınıf.

public JpgViewOptions(CreatePageStream createPageStream, ReleasePageStream releasePageStream)
Parametre Tip Tanım
createPageStream CreatePageStream Çıkış sayfası verilerini yazmak için kullanılan akışı başlatan yöntem.
releasePageStream ReleasePageStream Şuraya iletilen temsilciye atanan yöntem tarafından oluşturulan akışı serbest bırakan yöntem:createPageStream parametre.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıcreatePageStream boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıreleasePageStream boş.

Ayrıca bakınız


JpgViewOptions(IPageStreamFactory)

Yeni örneğini başlatırJpgViewOptions sınıf.

public JpgViewOptions(IPageStreamFactory pageStreamFactory)
Parametre Tip Tanım
pageStreamFactory IPageStreamFactory Çıktı sayfası akışı oluşturmak ve serbest bırakmak için yöntemler uygulayan fabrika.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıpageStreamFactory boş.

Ayrıca bakınız


JpgViewOptions()

Yeni örneğini başlatırJpgViewOptions sınıf.

public JpgViewOptions()

Notlar

Bu yapıcı, yeni örneğini başlatırJpgViewOptions , çıktı dosyaları için dosya yolu formatı olarak “p_{0}.jpg” ile. Çıktı dosyaları, uygulamanın mevcut çalışma dizinine yerleştirilecektir.

Ayrıca bakınız


JpgViewOptions(string)

Yeni örneğini başlatırJpgViewOptions sınıf.

public JpgViewOptions(string filePathFormat)
Parametre Tip Tanım
filePathFormat String Dosya yolu biçimi, örneğin ‘page_{0}.jpg’.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıfilePathFormat null veya boş.

Ayrıca bakınız