Security

Security class

Ger PDF-dokumentsäkerhetsalternativ.

public class Security

Konstruktörer

namn Beskrivning
Security() Initierar ny instans avSecurity class.

Egenskaper

namn Beskrivning
DocumentOpenPassword { get; set; } Lösenordet som krävs för att öppna PDF-dokumentet.
Permissions { get; set; } PDF-dokumentets behörigheter såsom utskrift, ändring och dataextrahering.
PermissionsPassword { get; set; } Lösenordet som krävs för att ändra behörighetsinställningar; Genom att använda ett behörighetslösenord kan du begränsa utskrift, modifiering och datautvinning.

Se även