MaxHeight

ViewInfoOptions.MaxHeight property

Çıktı görüntüsünün maksimum yüksekliği (yalnızca PNG/JPG’ye dönüştürme için)

public int MaxHeight { get; set; }

Ayrıca bakınız