ForJpgView

ForJpgView()

Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions JPG. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf

public static ViewInfoOptions ForJpgView()

Geri dönüş değeri

Yeni örneğiViewInfoOptions sınıf.

Ayrıca bakınız


ForJpgView(bool)

Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions JPG. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf

public static ViewInfoOptions ForJpgView(bool extractText)
Parametre Tip Tanım
extractText Boolean Metin ayıklamayı etkinleştirir.

Geri dönüş değeri

Yeni örneğiViewInfoOptions sınıf.

Ayrıca bakınız