FromJpgViewOptions

ViewInfoOptions.FromJpgViewOptions method

Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions dayalı sınıfJpgViewOptions nesne.

public static ViewInfoOptions FromJpgViewOptions(JpgViewOptions options)
Parametre Tip Tanım
options JpgViewOptions JPG görünüm seçenekleri.

Geri dönüş değeri

Yeni örneğiViewInfoOptions sınıf.

istisnalar

istisna şart
ArgumentNullException Ne zaman atıldıoptions boş.

Ayrıca bakınız