ForHtmlView

ForHtmlView()

Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions HTML. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf

public static ViewInfoOptions ForHtmlView()

Geri dönüş değeri

Yeni örneğiViewInfoOptions sınıf.

Ayrıca bakınız


ForHtmlView(bool)

Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions HTML. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf

public static ViewInfoOptions ForHtmlView(bool renderSinglePage)
Parametre Tip Tanım
renderSinglePage Boolean HTML içeriğinin tek sayfaya işlenmesini etkinleştirir.

Geri dönüş değeri

Yeni örneğiViewInfoOptions sınıf.

Ayrıca bakınız