ForPngView

ForPngView()

Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions PNG. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf

public static ViewInfoOptions ForPngView()

Geri dönüş değeri

Yeni örneğiViewInfoOptions sınıf.

Ayrıca bakınız


ForPngView(bool)

Yeni örneğini başlatırViewInfoOptions PNG. içine işlerken görünüm hakkında bilgi almak için sınıf

public static ViewInfoOptions ForPngView(bool extractText)
Parametre Tip Tanım
extractText Boolean Metin ayıklamayı etkinleştirir.

Geri dönüş değeri

Yeni örneğiViewInfoOptions sınıf.

Ayrıca bakınız