BottomMargin

WebDocumentOptions.BottomMargin property

Avståndet (i poäng) mellan sidans nedre kant och den nedre gränsen för brödtexten. Standardvärdet är 72 poäng.

public float BottomMargin { get; set; }

Se även