TopMargin

WordProcessingOptions.TopMargin property

Sayfanın üst kenarı ile gövde metninin üst sınırı arasındaki mesafe (nokta olarak).

public float? TopMargin { get; set; }

Notlar

Varsayılan olarak, kaynak belgenin Sayfa Yapısında ayarlanan Üst Kenar Boşluğu değeri kullanılacaktır.

Ayrıca bakınız