RightMargin

WordProcessingOptions.RightMargin property

Sayfanın sağ kenarı ile gövde metninin sağ sınırı arasındaki mesafe (nokta olarak).

public float? RightMargin { get; set; }

Notlar

Varsayılan olarak, kaynak belgenin Sayfa Yapısında ayarlanan Sağ Kenar Boşluğu değeri kullanılacaktır.

Ayrıca bakınız