RightMargin

WordProcessingOptions.RightMargin property

Avståndet (i punkter) mellan sidans högra kant och den högra gränsen för brödtexten.

public float? RightMargin { get; set; }

Anmärkningar

Som standard kommer värdet för högermarginalen som är inställt i sidinställningarna för källdokumentet att användas.

Se även