TopMargin

WordProcessingOptions.TopMargin property

Avståndet (i poäng) mellan sidans övre kant och brödtextens övre kant.

public float? TopMargin { get; set; }

Anmärkningar

Som standard kommer värdet för den övre marginalen som är inställt i sidinställningarna för källdokumentet att användas.

Se även