Attachment

Attachment()

Yeni örneğini başlatırAttachment sınıf.

public Attachment()

Ayrıca bakınız


Attachment(string, string)

Yeni örneğini başlatırAttachment sınıf.

public Attachment(string fileName, string filePath)
Parametre Tip Tanım
fileName String Ek dosya adı.
filePath String Ek göreli yol örn.klasör/dosya.docx veya dosya bir arşivin kökünde, e-posta iletisinde veya veri dosyasında bulunduğunda dosya adı.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıfileName null veya boş.
ArgumentException Ne zaman atıldıfilePath null veya boş.

Ayrıca bakınız


Attachment(string, string, string, long)

Yeni örneğini başlatırAttachment sınıf.

public Attachment(string id, string fileName, string filePath, long size)
Parametre Tip Tanım
id String Ekin benzersiz (tek dosya bağlamında) tanımlayıcısı.
fileName String Ek dosya adı.
filePath String Ek göreli yol örn.klasör/dosya.docx veya dosya bir arşivin kökünde, e-posta iletisinde veya veri dosyasında bulunduğunda dosya adı.
size Int64 Bayt cinsinden ek dosya boyutu.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıid null veya boş.
ArgumentException Ne zaman atıldıfileName null veya boş.
ArgumentException Ne zaman atıldıfilePath null veya boş.

Ayrıca bakınız


Attachment(string, string, string, FileType, long)

Yeni örneğini başlatırAttachment sınıf.

public Attachment(string id, string fileName, string filePath, FileType fileType, long size)
Parametre Tip Tanım
id String Ekin benzersiz (tek dosya bağlamında) tanımlayıcısı.
fileName String Ek dosya adı.
filePath String Ek göreli yol örn.klasör/dosya.docx veya dosya bir arşivin kökünde, e-posta iletisinde veya veri dosyasında bulunduğunda dosya adı.
fileType FileType Ek dosya türü.
size Int64 Bayt cinsinden ek dosya boyutu.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Ne zaman atıldıid null veya boş.
ArgumentException Ne zaman atıldıfileName null veya boş.
ArgumentException Ne zaman atıldıfilePath null veya boş.
ArgumentNullException Ne zaman atıldıfileType boş.

Ayrıca bakınız