Id

Attachment.Id property

Bu eki içeren tek bir dosya bağlamında ekin benzersiz tanımlayıcısı.

public string Id { get; }

Ayrıca bakınız