Id

Attachment.Id property

Unik identifierare för bilagan i sammanhanget för en enskild fil som innehåller denna bilaga.

public string Id { get; }

Se även