XmpHeaderPI

XmpHeaderPI class

Representerar XMP-huvudbearbetningsinstruktion.

public sealed class XmpHeaderPI : IXmpType

Konstruktörer

namn Beskrivning
XmpHeaderPI() Initierar en ny instans avXmpHeaderPI class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Guid { get; } Representerar Header GUID.

Metoder

namn Beskrivning
GetXmpRepresentation() Konverterar XMP-värdet till xml-representationen.

Se även