XmpTrailerPI

XmpTrailerPI class

Representerar XMP-trailerbearbetningsinstruktion.

public sealed class XmpTrailerPI : IXmpType

Konstruktörer

namn Beskrivning
XmpTrailerPI() Initierar en ny instans avXmpTrailerPI class.
XmpTrailerPI(bool) Initierar en ny instans avXmpTrailerPI class.

Egenskaper

namn Beskrivning
IsWritable { get; } Indikerar om formuläret kan ändras på plats.

Metoder

namn Beskrivning
GetXmpRepresentation() Konverterar XMP-värdet till xml-representationen.

Anmärkningar

End=“w” eller end=“r”-delen ska användas av paketavsökningsprocessorer för att avgöra om XMP kan modifieras på plats.

Exempel

Tillåtna former av trailer PI:

Se även