XmpClosedChoiceT

XmpClosedChoice<T> class

Representerar XMP Closed Choice.

public abstract class XmpClosedChoice<T> : IEquatable<XmpClosedChoice>
Parameter Beskrivning
T Typ av stängt val.

Metoder

namn Beskrivning
override Equals(object) Indikerar om det aktuella objektet är lika med ett annat objekt av samma typ.
Equals(XmpClosedChoice)
override GetHashCode() Returnerar en hash-kod för denna instans.
override ToString() Returnerar enString som representerar denna instans.

Se även