XmpRational

XmpRational class

Representerar XMP XmpRational.

public sealed class XmpRational : XmpValueBase

Konstruktörer

namn Beskrivning
XmpRational(string) Initierar en ny instans avXmpBoolean class.
XmpRational(long, long) Initierar en ny instans avXmpRational class.

Egenskaper

namn Beskrivning
Denominator { get; } Får nämnaren
DoubleValue { get; } Får värde av rationell typ presenterat i dubbelformat.
Numerator { get; } Får täljare.
RawValue { get; } Får råvärdet.
Type { get; } FårMetadataPropertyType .

Metoder

namn Beskrivning
AcceptValue(ValueAcceptor) Extraherar egenskapsvärdet med en anpassadValueAcceptor .
override GetXmpRepresentation() Returnerar stränginnehållet värde i XMP-format.
ToArray<TElement>() Konverterar egenskapsvärdet till en array av den angivna typen.
ToClass<T>() Konverterar egenskapsvärdet till en referenstyp.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar egenskapsvärdet.
ToStruct<T>() Konverterar egenskapsvärdet till en värdetyp.
ToStruct<T>(T) Konverterar egenskapsvärdet till en värdetyp.

Se även