XmpRenditionClass

XmpRenditionClass class

Representerar XMP RenditionClass.

public sealed class XmpRenditionClass : XmpText

Konstruktörer

namn Beskrivning
XmpRenditionClass(params string[]) Initierar en ny instans avXmpRenditionClass class.

Egenskaper

namn Beskrivning
RawValue { get; } Får råvärdet.
Type { get; } FårMetadataPropertyType .
Value { get; } Hämtar värdet.

Metoder

namn Beskrivning
AcceptValue(ValueAcceptor) Extraherar egenskapsvärdet med en anpassadValueAcceptor .
override GetXmpRepresentation() Returnerar stränginnehållet värde i XMP-format.
ToArray<TElement>() Konverterar egenskapsvärdet till en array av den angivna typen.
ToClass<T>() Konverterar egenskapsvärdet till en referenstyp.
override ToString() Returnerar en sträng som representerar egenskapsvärdet.
ToStruct<T>() Konverterar egenskapsvärdet till en värdetyp.
ToStruct<T>(T) Konverterar egenskapsvärdet till en värdetyp.

Fält

namn Beskrivning
const Default Huvudresursen; inga ytterligare tokens tillåtna.
const Draft En recensionsversion.
const LowRes En lågupplöst, full storlek stand-in.
const Proof Ett recensionsbevis.
const Screen Skärmupplösning eller webbåtergivning.
const Thumbnail En förenklad eller reducerad förhandsvisning. Ytterligare tokens kan ge egenskaper. Den rekommenderade ordningen är thumbnail:format:size:colorspace.

Se även