XmpColorantColorMode

XmpColorantColorMode enumeration

Representerar färgläge iXmpColorantBase .

public enum XmpColorantColorMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Undefined 0 Färgläget är odefinierat.
Cmyk 1 CMYK-färgläge.
Rgb 2 RGB-färgläge.
Lab 3 LAB färgläge.

Se även