GetHashCode

Layout.GetHashCode method

Returnerar hashkoden för den aktuellaLayout objekt.

public override int GetHashCode()

Returvärde

En hash-kod för strömmenLayout objekt.

Se även