Name

Layer.Name property

Katmanın adı.

public string Name { get; }

Notlar

Katman adları büyük/küçük harfe duyarlıdır.

Ayrıca bakınız