op_Equality

Layer Equality operator

İki olup olmadığını belirlerLayer nesneler aynıdır.

public static bool operator ==(Layer left, Layer right)
Parametre Tip Tanım
left Layer SolLayer nesne.
right Layer SağLayer nesne.

Geri dönüş değeri

ikisi de olursaLayer nesneler aynıdır; aksi takdirde,

true
false

Ayrıca bakınız