Equals

Equals(Layer)

Mevcut olup olmadığını belirler.Layer belirtilenle aynıLayer nesne.

public bool Equals(Layer other)
Parametre Tip Tanım
other Layer Mevcut ile karşılaştırılacak nesneLayer nesne.

Geri dönüş değeri

ikisi de olursaLayer nesneler aynıdır; aksi takdirde,

true
false

Ayrıca bakınız


Equals(object)

Mevcut olup olmadığını belirler.Layer belirtilen nesneyle aynı.

public override bool Equals(object obj)
Parametre Tip Tanım
obj Object Mevcut ile karşılaştırılacak nesneLayer nesne.

Geri dönüş değeri

eğer parametreLayer ve şu anki ile aynıLayer nesne; aksi takdirde,

true
obj
false

Ayrıca bakınız