Name

Layout.Name property

Düzenin adı.

public string Name { get; }

Ayrıca bakınız