Equals

Equals(Layout)

Mevcut olup olmadığını belirler.Layout belirtilenle aynıLayout nesne.

public bool Equals(Layout other)
Parametre Tip Tanım
other Layout Mevcut ile karşılaştırılacak nesneLayout nesne.

Geri dönüş değeri

ikisi de olursaLayout nesneler aynıdır; aksi takdirde,

true
false

Ayrıca bakınız


Equals(object)

Mevcut olup olmadığını belirler.Layout belirtilen nesneyle aynı.

public override bool Equals(object obj)
Parametre Tip Tanım
obj Object Mevcut ile karşılaştırılacak nesneLayout nesne.

Geri dönüş değeri

eğer parametreLayout ve şu anki ile aynıLayout nesne; aksi takdirde,

true
obj
false

Ayrıca bakınız