op_Equality

Layout Equality operator

İki olup olmadığını belirlerLayout nesneler aynıdır.

public static bool operator ==(Layout left, Layout right)
Parametre Tip Tanım
left Layout SolLayout nesne.
right Layout SağLayout nesne.

Geri dönüş değeri

ikisi de olursaLayout nesneler aynıdır; aksi takdirde,

true
false

Ayrıca bakınız