FindProperties

MetadataPackage.FindProperties method

Hittar metadataegenskaperna som uppfyller det angivna predikatet. Sökningen är rekursiv så den påverkar också alla kapslade paket.

public virtual IEnumerable<MetadataProperty> FindProperties(Func<MetadataProperty, bool> predicate)
Parameter Typ Beskrivning
predicate Func`2 En funktion för att testa varje metadataegenskap för ett villkor.

Returvärde

EnIEnumerable som innehåller egenskaper från paketet som uppfyller villkoret.

Anmärkningar

Läs mer

Se även